Inloggen

Resultaten

BO 99
Vaststellen bestemmingsplan Ginderover 58
BO 108
Trajectkeuze Centrale As
BO 110
Verordening adviescommissie kwaliteit leefomgeving
BO 111
Herontwikkeling VIC
BO 114
Ontwerp Omgevingsvisie vaststellen
BO 115
Participatiebeleid omgevingsvisie
BO 121
Actualisatie wegenlegger.
T 139
raadsinformatiebijeenkomst MRE
T 166
variantenstudie Poortmannen
T 175
fietspad Leende-Sterksel

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadsvergadering

01-07-2022

Raadsvergadering

01-07-2022

Raadsvergadering

01-07-2022

Raadsvergadering

01-07-2022

Raadsvergadering

01-07-2022

Raadsvergadering

01-07-2022

Raadsvergadering

01-07-2022

Informatieavond

01-02-2021 t/m 01-07-2022

nog te bepalen

31-05-2021 t/m 01-07-2022

nog te bepalen

01-07-2022