Inloggen

Resultaten

M 184
Motie VVD 6-7-2021 onderzoeken extra boa’s
M 186
Motie VVD 6-7-2021 meer aandacht voor starters-, senioren- en zorgwoningen en CPO-projecten
M 187
Motie VVD 6-7-2021 lobby richting rijk om het voorzien in specialistische jeugdhulp niet meer bij kleine gemeenten te leggen
T 196
evaluatie beleidsnota sociaal domein
BO 57
Vaststellen Verordening Jeugdhulp
BO 76
Actualisatie Groenstructuurplan
BO 80
Beleidsplan onderhoud wegen
BO 93
Controleprotocol 2021
BO 96
Aanpassing APV
BO 106
Vaststellen bestemmingsplan Valkenwaardseweg

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

nog te bepalen

01-12-2021

nog te bepalen

01-12-2021

nog te bepalen

01-12-2021

nog te bepalen

01-12-2021

Raadsvergadering

01-09-2021 t/m 13-12-2021

Raadsvergadering

01-01-2021 t/m 13-12-2021

Raadsvergadering

13-09-2021 t/m 13-12-2021

Raadsvergadering

09-11-2021 t/m 13-12-2021

Raadsvergadering

13-12-2021

Raadsvergadering

13-12-2021