Inloggen

Resultaten

M 144
motie hoogspanningskabels
Attentie
M 183
Motie PvOJ, PvdA, D66, CDA, LHL, 6-7-2021 verbetering Boschlaan
Nieuw
T 198
definitief verslag Vereniging Kleine Kernen
Nieuw
T 199
planning fietspad Sandermannen
Nieuw
T 200
Omgevingsvisie
Nieuw
BO 133
Verordening leerlingenvervoer
BO 171
beleidskader RMC 2021-2024
BO 120
Transitievisie warmte vaststellen
BO 203
Verlenging huidig GVRP (rioleringsplan)
Nieuw
BO 204
Vaststellen MJOP (meerjaren onderhoudsplan)
Nieuw

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

nog te bepalen

01-09-2021

nog te bepalen

01-09-2021

Mededeling portefeuillehouder

01-09-2021

Mededeling portefeuillehouder

01-09-2021

Mededeling portefeuillehouder

06-09-2021

Raadsvergadering

11-01-2021 t/m 27-09-2021

Raadsinformatiebrief

23-06-2021 t/m 27-09-2021

Raadsvergadering

27-09-2021

Raadsvergadering

30-07-2021 t/m 27-09-2021

Raadsvergadering

30-07-2021 t/m 27-09-2021