Inloggen

Resultaten

BO 108
Trajectkeuze Centrale As
M 185
Motie VVD 6-7-2021 ruimte voor ruimtebeleid
M 230
motie GroenLinks, Extra geld voor achterstallig onderhoud en aanleg fietsinfrastructuur (doorfietsroute Heeze en Leende naar Eindhoven
T 198
definitief verslag Vereniging Kleine Kernen
M 186
Motie VVD 6-7-2021 meer aandacht voor starters-, senioren- en zorgwoningen en CPO-projecten
BO 119
Stedenbouwkundige keuze variantenstudie gemeentehuisplein en -tuin
BO 253
Beleidsplan schuldhulpverlening
BO 295
Bestemmingsplan Langstraat 15a/17/17a
BO 296
Stedelijk Water
BO 110
Verordening adviescommissie kwaliteit leefomgeving

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Informatieavond

01-12-2022

nog te bepalen

01-12-2022

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 01-12-2022

Mededeling portefeuillehouder

01-12-2022

nog te bepalen

01-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

14-06-2022 t/m 12-12-2022

Raadsvergadering

20-06-2022 t/m 12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022