Inloggen

Resultaten

IA 401
BEGROTING 2024
Afgedaan
BO 343
onderzoek dorpshuizen
Afgedaan
T 444
RIB septembercirculaire
Afgedaan
M 314
Motie AbHL, PvOJ, investeringsbudget wegen
Afgedaan
BO 367
Controleprotocol
Afgedaan
BO 368
Legesverordeningen 2024
Afgedaan
BO 369
Begroting 2024-2027
Afgedaan
M 430
Motie GroenLinks-D66, indexering structurele subsidies verenigingen
Afgedaan
M 431
Motie GroenLinks-D66, Dag van de Democratie
Afgedaan
M 432
Motie AbHL GL - lijvige documenten en rapporten
Afgedaan

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Informatieavond

16-10-2023 (Afgedaan)

Informatieavond

31-10-2023 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

01-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

07-11-2022 t/m 06-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

06-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

06-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

06-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

06-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

06-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

06-11-2023 (Afgedaan)