Inloggen

Resultaten

T 200
Omgevingsvisie
Afgedaan
SV 205
schriftelijke vragen AbHL inzake onkruidbestrijding
Afgedaan
BO 133
Verordening leerlingenvervoer
BO 171
beleidskader RMC 2021-2024
BO 120
Transitievisie warmte vaststellen
BO 203
Verlenging huidig GVRP (rioleringsplan)
BO 204
Vaststellen MJOP (meerjaren onderhoudsplan)
BO 207
Budget startersleningen SVn
T 22
overleg woordvoerders gemeentelijke samenwerking A2
BO 141
stip op de horizon

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Mededeling portefeuillehouder

06-09-2021 (Afgedaan)

Beantwoording schriftelijke vraag RVO

04-08-2021 t/m 08-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

11-01-2021 t/m 27-09-2021

Raadsinformatiebrief

23-06-2021 t/m 27-09-2021

Raadsvergadering

27-09-2021

Raadsvergadering

30-07-2021 t/m 27-09-2021

Raadsvergadering

30-07-2021 t/m 27-09-2021

Raadsvergadering

27-09-2021

nog te bepalen

01-10-2021

nog te bepalen

01-10-2021