Inloggen

Resultaten

M 230
motie GroenLinks, Extra geld voor achterstallig onderhoud en aanleg fietsinfrastructuur (doorfietsroute Heeze en Leende naar Eindhoven
Afgedaan
M 186
Motie VVD 6-7-2021 meer aandacht voor starters-, senioren- en zorgwoningen en CPO-projecten
Afgedaan
BO 295
Bestemmingsplan Langstraat 15a/17/17a
BO 114
Ontwerp Omgevingsvisie vaststellen
Afgedaan
BO 264
Reconstructie en vervangen riool Ginderover en Somerenseweg
Afgedaan
BO 265
Geactualiseerd beleidsplan civiele kunstwerken (bruggen)
BO 272
Controleprotocol 2023
BO 271
Voorbereiden en uitvoeren optimalisatie rotonde Geldropseweg
Afgedaan
BO 269
Legesverordeningen 2023
BO 300
Regionaal project De Groene Zone Isoleren (DGZ-I)

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 01-12-2022 (Afgedaan)

nog te bepalen

01-12-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-06-2022 t/m 12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

12-12-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

12-10-2022 t/m 12-12-2022