Inloggen

Resultaten

M 224
motie PvdA, Dorpsplein Leende.
Nieuw
M 225
motie PvdA, Meer groen in de wijk.
Nieuw
M 226
motie PvdA, Huisvesting Zelfbewoningsplicht
Nieuw
M 228
motie PvOJ, Woningtekort
Nieuw
M 229
motie GroenLinks, uitvoeren onderzoek naar versterking ambtelijke capaciteit in het ruimtelijk domein
Nieuw
M 230
motie GroenLinks, Extra geld voor achterstallig onderhoud en aanleg fietsinfrastructuur (doorfietsroute Heeze en Leende naar Eindhoven
Nieuw
M 231
motie GroenLinks, Intensivering aandacht voor digitale tweedeling en laaggelet-terdheid
Nieuw
T 70
evaluatie uitbreiding 1 fte duurzaamheid, na 1 jaar
T 196
evaluatie beleidsnota sociaal domein
T 159
zienswijze gemeente Heeze-Leende bij GR'-en

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

nog te bepalen

16-03-2022

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 16-03-2022

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 16-03-2022

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 16-03-2022

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 16-03-2022

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 16-03-2022

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 16-03-2022

nog te bepalen

02-11-2020 t/m 01-04-2022

nog te bepalen

01-04-2022

nog te bepalen

10-05-2021 t/m 01-06-2022