Inloggen

Bestuurlijke Onderwerpen

BO 267
Programmabegroting 2023
Afgedaan
BO 268
Belastingverordeningen 2023
Afgedaan
BO 263
Ontwikkelingen sociaal domein
Afgedaan
BO 255
Variantenonderzoek Randweg - Poortmannen
Afgedaan
BO 108
Trajectkeuze Centrale As
Afgedaan
BO 295
Bestemmingsplan Langstraat 15a/17/17a
BO 114
Ontwerp Omgevingsvisie vaststellen
Afgedaan
BO 264
Reconstructie en vervangen riool Ginderover en Somerenseweg
Afgedaan
BO 265
Geactualiseerd beleidsplan civiele kunstwerken (bruggen)
BO 272
Controleprotocol 2023

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadsvergadering

07-11-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

07-11-2022 (Afgedaan)

Informatieavond

08-11-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

01-12-2022 (Afgedaan)

Informatieavond

01-12-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-06-2022 t/m 12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

12-12-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022