Inloggen

Bestuurlijke Onderwerpen

BO 87
Programmabegroting 2022
Afgedaan
BO 92
Belastingverordeningen 2022
Afgedaan
BO 94
Legesverordeningen 2022
Afgedaan
BO 57
Vaststellen Verordening Jeugdhulp
BO 80
Beleidsplan onderhoud wegen
BO 93
Controleprotocol 2021
BO 96
Aanpassing APV
BO 106
Vaststellen bestemmingsplan Valkenwaardseweg
BO 165
Wijziging gemeenschappelijke regeling Blink en begroting 2022 Blink
Afgedaan
BO 193
Masterplan Lambrek
Afgedaan

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadsvergadering

08-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

05-07-2021 t/m 08-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

05-07-2021 t/m 08-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

01-09-2021 t/m 13-12-2021

Raadsvergadering

13-09-2021 t/m 13-12-2021

Raadsvergadering

09-11-2021 t/m 13-12-2021

Raadsvergadering

13-12-2021

Raadsvergadering

13-12-2021

Raadsvergadering

03-06-2021 t/m 13-12-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

12-07-2021 t/m 13-12-2021 (Afgedaan)