Inloggen

Resultaten

BO 251
Evaluatie plaatsing bladkorven
Afgedaan
T 195
rapportage wandel- en fietsroutes, opgesteld met medewerking van de Groote Heide
Afgedaan
SV 299
vragen over consequenties over de ontwerp omgevingsvisie
Attentie Afgedaan
BO 260
Vaststellen mobiliteitsplan
Afgedaan
BO 262
Vaststellen toekomstbeeld Mobiliteit MRE
Afgedaan
BO 261
Bestuursrapportage
Attentie Afgedaan
SV 297
Art 41 vragen inzake projecten indienen in bijdrage woningimpuls
Attentie Afgedaan
SV 298
Vragen AbHL, Omgevingsvisie
Attentie Afgedaan
T 71
evaluatie floormanager/kwartiermaker, na 1 jaar
BO 274
Herziening Toetsingskadersubsidies

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Raadsinformatiebrief

01-08-2022 (Afgedaan)

Mededeling portefeuillehouder

01-09-2022 (Afgedaan)

Beantwoording schriftelijke vraag RVO

12-09-2022 t/m 16-09-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

19-09-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

19-09-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

19-09-2022 (Afgedaan)

Beantwoording schriftelijke vraag RVO

01-09-2022 t/m 01-10-2022 (Afgedaan)

Beantwoording schriftelijke vraag RVO

12-09-2022 t/m 11-10-2022 (Afgedaan)

nog te bepalen

02-11-2020 t/m 15-10-2022

Raadsvergadering

17-10-2022