Inloggen

Resultaten

BO 216
Wensen en bedenkingen Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
BO 227
Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis Heeze-Leende
Nieuw
BO 119
Stedenbouwkundige keuze variantenstudie gemeentehuisplein en -tuin
BO 51
variantenstudie gemeentehuisplein en -tuin
T 202
masterplan Lambrek
M 187
Motie VVD 6-7-2021 lobby richting rijk om het voorzien in specialistische jeugdhulp niet meer bij kleine gemeenten te leggen
BO 206
Regiovisie Beschermd Wonen 2022 en verder
BO 215
Bestemmingsplan Kerkstraat 1, Leende
M 222
motie VVD, Woningbouw de Bulders
Nieuw
M 223
motie PvdA, Ontwikkelen Breedvennen
Nieuw

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadsvergadering

20-10-2021 t/m 14-02-2022

Raadsvergadering

08-11-2021 t/m 14-02-2022

Raadsvergadering

15-02-2022

Informatieavond

31-08-2020 t/m 15-02-2022

Raadsvergadering

15-02-2022

nog te bepalen

01-03-2022

Raadsvergadering

01-03-2022

Raadsvergadering

13-10-2021 t/m 07-03-2022

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 16-03-2022

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 16-03-2022