Inloggen

Resultaten

BO 273
Voorbereiden reconstructie Leenderweg
BO 504
Omgevingsplan Breedvennen
BO 498
Openen GREX Breedvennen
BO 495
Evaluatie pilot verkeerswerende maatregelen centrum Heeze
BO 388
Herbestemmen St. Maartenshuis
BO 385
Planvorming locatie gymzaal Spoorlaan
T 472
Evaluatie Doelgroepenverordening (Rv23.75)
M 312
Motie GL, PvOJ, AbHL en VVD, vernieuwing burgerparticipatie
T 518
rapportage over voortgang opvang Oekraïners
Nieuw
M 433
Motie VVD D66 - toezicht handhaving en veiligheid / evaluatie inzet BOA

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Raadsvergadering

16-12-2024

Raadsvergadering

16-12-2024

Raadsvergadering

16-12-2024

Raadsvergadering

16-12-2024

Raadsvergadering

16-12-2024

Raadsvergadering

16-12-2024

nog te bepalen

31-12-2024

nog te bepalen

07-11-2022 t/m 31-12-2024

nog te bepalen

31-12-2024

nog te bepalen

28-04-2025