Inloggen

Resultaten

M 434
Motie VVD D66 - autoluwer maken kernen
M 436
motie D66 - Variantenonderzoek Randweg-Poortmannen
BO 442
Beleidsnota's Adviesrecht bij BOPA en delegatie Omgevingsplan
BO 443
Herziening doelgroepenverordening
BO 450
Onttrekking aan openbaarheid van gedeelte van de zandweg
T 138
schuldhulpverlening (vroegsignalering)
BO 111
Herontwikkeling VIC
Afgedaan
T 124
pad bij gymzaal de Weibossen
Afgedaan
T 445
inzicht financiën De Bulders:
M 312
Motie GL, PvOJ, AbHL en VVD, vernieuwing burgerparticipatie

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Raadsvergadering

18-12-2023

Raadsvergadering

18-12-2023

Raadsvergadering

18-12-2023

Raadsvergadering

28-08-2023 t/m 18-12-2023

Raadsvergadering

18-12-2023

Raadsinformatiebrief

01-02-2021 t/m 20-12-2023

Raadsvergadering

20-12-2023 (Afgedaan)

Mededeling portefeuillehouder

14-12-2020 t/m 20-12-2023 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

20-12-2023

nog te bepalen

07-11-2022 t/m 31-12-2023