Inloggen

Resultaten

BO 253
Beleidsplan schuldhulpverlening
M 312
Motie GL, PvOJ, AbHL en VVD, vernieuwing burgerparticipatie
Nieuw
M 313
Motie GL, PvOJ, inwonerstevredenheidsonderzoek uitvoeren in 2023
Nieuw
M 314
Motie AbHL, PvOJ, investeringsbudget wegen
Nieuw
M 315
Motie AbHL, PvOJ, herinrichting Oudenmolen/Iras
Nieuw
M 317
Motie VVD, LHL, achterstallig beheer en onderhoud openbare ruimte
Nieuw
M 319
Motie CDA, PvOJ, GL, verbeteren P&C-producten
Nieuw
BO 111
Herontwikkeling VIC
T 124
pad bij gymzaal de Weibossen

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadsvergadering

30-06-2023

nog te bepalen

07-11-2022 t/m 01-07-2023

nog te bepalen

07-11-2022 t/m 01-07-2023

Raadsvergadering

07-11-2022 t/m 01-07-2023

nog te bepalen

07-11-2022 t/m 01-07-2023

nog te bepalen

07-11-2022 t/m 01-07-2023

nog te bepalen

07-11-2022 t/m 01-07-2023

Raadsvergadering

20-12-2023

Mededeling portefeuillehouder

14-12-2020 t/m 20-12-2023