Inloggen

Toezeggingen

T 417
bepalingen inzake verwijderen kunstgrasveld in bestek
Alert
T 71
evaluatie floormanager/kwartiermaker, na 1 jaar
Afgedaan
T 422
Speelautomatenhalverordening (Rv23.17)
Afgedaan
T 444
RIB septembercirculaire
Afgedaan
T 447
stand van zaken invulling vacatures
Afgedaan
T 446
overzicht prioriteitstelling wegenonderhoud c.q. fietspaden
T 138
schuldhulpverlening (vroegsignalering)
T 124
pad bij gymzaal de Weibossen
Afgedaan
T 445
inzicht financiën De Bulders:
T 448
Brabantsedag

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Raadsinformatiebrief

02-11-2020 t/m 01-10-2023 (Afgedaan)

nog te bepalen

01-10-2023 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

01-11-2023 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

01-12-2023 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

15-12-2023

Raadsinformatiebrief

01-02-2021 t/m 20-12-2023

Mededeling portefeuillehouder

14-12-2020 t/m 20-12-2023 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

20-12-2023

nog te bepalen

01-01-2024