Inloggen

Toezeggingen

T 195
rapportage wandel- en fietsroutes, opgesteld met medewerking van de Groote Heide
Afgedaan
T 71
evaluatie floormanager/kwartiermaker, na 1 jaar
T 198
definitief verslag Vereniging Kleine Kernen
T 173
commissie bezwaar en beroep
Afgedaan
T 124
pad bij gymzaal de Weibossen
T 138
raadsinformatiebijeenkomst schuldhulpverlening (vroegsignalering)
T 202
masterplan Lambrek

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Mededeling portefeuillehouder

01-09-2022 (Afgedaan)

nog te bepalen

02-11-2020 t/m 15-10-2022

Mededeling portefeuillehouder

01-12-2022

Informatieavond

31-12-2022 (Afgedaan)

Mededeling portefeuillehouder

14-12-2020 t/m 31-12-2022

Raadsinformatiebrief

01-02-2021 t/m 01-02-2023

Raadsvergadering

01-02-2023