Inloggen

Resultaten

BO 99
Vaststellen bestemmingsplan Ginderover 58
Afgedaan
M 223
motie PvdA, Ontwikkelen Breedvennen
T 124
pad bij gymzaal de Weibossen
T 138
raadsinformatiebijeenkomst schuldhulpverlening (vroegsignalering)
T 202
masterplan Lambrek
BO 276
Participatieverordening
BO 240
Regiovisie jeugdhulp
BO 111
Herontwikkeling VIC

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Raadsvergadering

31-12-2022 (Afgedaan)

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 31-12-2022

Mededeling portefeuillehouder

14-12-2020 t/m 31-12-2022

Raadsinformatiebrief

01-02-2021 t/m 01-02-2023

Raadsvergadering

01-02-2023

Raadsvergadering

31-03-2023

Raadsvergadering

01-05-2023

Raadsvergadering

20-12-2023