Inloggen

Resultaten

M 144
motie hoogspanningskabels
T 124
pad bij gymzaal de Weibossen
T 198
definitief verslag Vereniging Kleine Kernen
M 218
Motie Vreemd aan de orde van de dag, AbHL, CDA, LHL, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PvOJ, Interval borstkankerscreening bij vrouwen
BO 76
Actualisatie Groenstructuurplan
BO 204
Vaststellen MJOP (meerjaren onderhoudsplan)
RC 46
Onderzoek RKC kaderstellende rol raad Heeze-Leende
BO 79
Beleidsplan openbare verlichting
BO 116
Besluit bouw politiepost Leende
T 138
raadsinformatiebijeenkomst schuldhulpverlening

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

nog te bepalen

01-01-2022

Mededeling portefeuillehouder

14-12-2020 t/m 01-01-2022

Mededeling portefeuillehouder

01-01-2022

Mededeling portefeuillehouder

18-10-2021 t/m 01-01-2022

Raadsvergadering

01-01-2021 t/m 24-01-2022

Raadsvergadering

30-07-2021 t/m 24-01-2022

Informatieavond

31-01-2022

Raadsvergadering

03-05-2021 t/m 01-02-2022

Raadsvergadering

01-02-2022

Informatieavond

01-02-2021 t/m 01-02-2022