Inloggen

Resultaten

M 179
Motie Gr Links 6-7-2021 collectief wonen
Nieuw
M 185
Motie VVD 6-7-2021 ruimte voor ruimtebeleid
Nieuw
M 194
motie Groen Links instellen omgevingstafel
Nieuw
T 195
rapportage wandel- en fietsroutes, opgesteld met medewerking van de Groote Heide
Nieuw
T 197
uitslag klanttevredenheidsonderzoek WMO
Nieuw
BO 87
Programmabegroting 2022
T 170
reconstructieplannen Valkenwaardseweg
BO 79
Beleidsplan openbare verlichting
BO 97
Vaststellen bestemmingsplan De Zegge 25
Afgedaan
BO 99
Vaststellen bestemmingsplan Ginderover 58

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

nog te bepalen

01-10-2021

nog te bepalen

01-10-2021

nog te bepalen

01-10-2021

Mededeling portefeuillehouder

01-10-2021

Informatieavond

01-10-2021

Informatieavond

11-10-2021

Raadsvergadering

08-11-2021

Mededeling portefeuillehouder

31-05-2021 t/m 15-10-2021

Raadsvergadering

03-05-2021 t/m 18-10-2021

Raadsvergadering

18-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

18-10-2021