Inloggen

Resultaten

M 316
Motie GL, D66, PvOJ, verruiming doelgroep energietoeslag
Nieuw
M 318
Motie D66, GL, PvOJ, armoede
Nieuw
M 321
Motie CDA, PvOJ, GL, Kunst- en Cultuurnota
Nieuw
BO 311
Subsidie en exploitatie Schammert
Nieuw
BO 240
Regiovisie jeugdhulp
BO 110
Verordening adviescommissie kwaliteit leefomgeving
BO 115
Participatiebeleid omgevingswet
T 198
definitief verslag Vereniging Kleine Kernen
M 320
Motie PvOJ, LHL, GL, mantelzorg verwenmenu
Nieuw
BO 270
Geactualiseerd beleidsplan openbare verlichting 2023-2028

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

nog te bepalen

07-11-2022 t/m 01-04-2023

nog te bepalen

07-11-2022 t/m 01-04-2023

Raadsvergadering

07-11-2022 t/m 01-04-2023

Raadsvergadering

14-11-2022 t/m 20-04-2023

Raadsvergadering

01-05-2023

Raadsvergadering

01-05-2023

Raadsvergadering

01-05-2023

Mededeling portefeuillehouder

01-05-2023

nog te bepalen

07-11-2022 t/m 01-05-2023

Raadsvergadering

01-06-2023