Inloggen

Moties

M 177
Motie D66, GL, PvOJ, LHL Stimuleren, ondersteunen en faciliteren van initiatieven van inwoners
Attentie Afgedaan
M 184
Motie VVD 6-7-2021 onderzoeken extra boa’s
Attentie Afgedaan
M 129
woningen jongeren en alleenstaanden
Afgedaan
M 179
Motie Gr Links 6-7-2021 collectief wonen
Afgedaan
M 189
Motie VVD 6-7-2021 omgevingswet
Attentie Afgedaan
M 194
motie Groen Links instellen omgevingstafel
Attentie Afgedaan
M 226
motie PvdA, Huisvesting Zelfbewoningsplicht
Afgedaan
M 228
motie PvOJ, Woningtekort
Afgedaan
M 144
motie hoogspanningskabels
Alert
M 218
Motie Vreemd aan de orde van de dag, AbHL, CDA, LHL, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PvOJ, Interval borstkankerscreening bij vrouwen
Attentie Afgedaan

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

nog te bepalen

01-12-2021 (Afgedaan)

nog te bepalen

01-12-2021 (Afgedaan)

Mededeling portefeuillehouder

02-11-2020 t/m 31-12-2021 (Afgedaan)

nog te bepalen

31-12-2021 (Afgedaan)

nog te bepalen

31-12-2021 (Afgedaan)

nog te bepalen

31-12-2021 (Afgedaan)

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 31-12-2021 (Afgedaan)

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 31-12-2021 (Afgedaan)

nog te bepalen

01-01-2022

Mededeling portefeuillehouder

18-10-2021 t/m 01-01-2022 (Afgedaan)