Inloggen

Moties

M 188
M21, Motie VVD 6-7-2021 Organisatieontwikkeling
Attentie Afgedaan
M 180
Motie LHL, CDA, D66 6-7-2021 extra inzet jongerenwerk
Attentie Afgedaan
M 190
Motie VVD 6-7-2021 duurzaamheidsmaatregelen
Attentie Afgedaan
M 182
Motie AbHL 6-7-2021 maximeren budget voor duurzaamheid
M 181
Motie D66 6-7-2021 extra lasten hanging baskets
Attentie Afgedaan
M 177
Motie D66, GL, PvOJ, LHL Stimuleren, ondersteunen en faciliteren van initiatieven van inwoners
M 184
Motie VVD 6-7-2021 onderzoeken extra boa’s
M 186
Motie VVD 6-7-2021 meer aandacht voor starters-, senioren- en zorgwoningen en CPO-projecten
M 187
Motie VVD 6-7-2021 lobby richting rijk om het voorzien in specialistische jeugdhulp niet meer bij kleine gemeenten te leggen
M 129
woningen jongeren en alleenstaanden

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

nog te bepalen

17-09-2021

nog te bepalen

08-11-2021

nog te bepalen

08-11-2021

nog te bepalen

08-11-2021

nog te bepalen

08-11-2021

nog te bepalen

01-12-2021

nog te bepalen

01-12-2021

nog te bepalen

01-12-2021

nog te bepalen

01-12-2021

nog te bepalen

02-11-2020 t/m 31-12-2021