Inloggen

Resultaten

M 194
motie Groen Links instellen omgevingstafel
T 195
rapportage wandel- en fietsroutes, opgesteld met medewerking van de Groote Heide
T 197
uitslag klanttevredenheidsonderzoek WMO
BO 87
Programmabegroting 2022
T 170
reconstructieplannen Valkenwaardseweg
SV 211
aanvraagprocedure mobiel luchtmeetstation
Nieuw
RC 46
Onderzoek RKC kaderstellende rol raad Heeze-Leende
BO 79
Beleidsplan openbare verlichting
BO 97
Vaststellen bestemmingsplan De Zegge 25
Afgedaan
BO 99
Vaststellen bestemmingsplan Ginderover 58

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

nog te bepalen

01-10-2021

Mededeling portefeuillehouder

01-10-2021

Informatieavond

01-10-2021

Informatieavond

11-10-2021

Raadsvergadering

08-11-2021

Mededeling portefeuillehouder

31-05-2021 t/m 15-10-2021

Beantwoording schriftelijke vraag RVO

16-09-2021 t/m 16-10-2021

Raadsvergadering

21-06-2021 t/m 18-10-2021

Raadsvergadering

03-05-2021 t/m 18-10-2021

Raadsvergadering

18-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

18-10-2021