Inloggen

Resultaten

BO 48
huisvesting Berkenschutse
BO 112
Mobiliteitsplan
T 125
interpellatie als instrument
Afgedaan
M 129
woningen jongeren en alleenstaanden
Afgedaan
BO 134
Wet Inburgering
Afgedaan
BO 53
Contract accountancy vanaf dienstjaar 2022
Afgedaan
M 189
Motie VVD 6-7-2021 omgevingswet
M 194
motie Groen Links instellen omgevingstafel
T 195
rapportage wandel- en fietsroutes, opgesteld met medewerking van de Groote Heide
BO 118
Het voorbereiden en uitvoeren optimalisatie rotonde Geldropseweg.

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

nog te bepalen

31-12-2021

Raadsvergadering

31-12-2021

nog te bepalen

31-12-2021 (Afgedaan)

Mededeling portefeuillehouder

02-11-2020 t/m 31-12-2021 (Afgedaan)

Informatieavond

12-01-2021 t/m 31-12-2021

Raadsvergadering

31-12-2021 (Afgedaan)

nog te bepalen

31-12-2021

nog te bepalen

31-12-2021

Mededeling portefeuillehouder

31-12-2021

Raadsvergadering

01-01-2022