Inloggen

Resultaten

BO 121
Actualisatie wegenlegger.
Afgedaan
T 139
raadsinformatiebijeenkomst MRE
Afgedaan
M 288
Motie Vreemd aan de orde van de dag AbHL – CDA – D66 – GroenLinks – LHL - PvdA – PvOJ – VVD opvang vluchtelingen Oekraïne
Afgedaan
M 225
motie PvdA, Meer groen in de wijk.
Afgedaan
M 229
motie GroenLinks, uitvoeren onderzoek naar versterking ambtelijke capaciteit in het ruimtelijk domein
Afgedaan
M 280
Motie GroenLinks, PvOJ inzake onderzoek naar mogelijkheden gemeente om particuliere tuinen verder te vergroenen
Afgedaan
T 166
variantenstudie Poortmannen
Afgedaan
T 175
fietspad Leende-Sterksel
Afgedaan
T 281
stimuleringsregeling Duurzaam Thuis
Afgedaan
BO 250
Jaarverantwoording kinderopvang
Afgedaan

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Raadsvergadering

01-07-2022 (Afgedaan)

Informatieavond

01-02-2021 t/m 01-07-2022 (Afgedaan)

nog te bepalen

07-03-2022 t/m 01-07-2022 (Afgedaan)

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 01-07-2022 (Afgedaan)

nog te bepalen

08-11-2021 t/m 01-07-2022 (Afgedaan)

nog te bepalen

24-01-2022 t/m 01-07-2022 (Afgedaan)

nog te bepalen

31-05-2021 t/m 01-07-2022 (Afgedaan)

nog te bepalen

01-07-2022 (Afgedaan)

nog te bepalen

01-07-2022 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

04-07-2022 (Afgedaan)