Inloggen

Resultaten

M 129
woningen jongeren en alleenstaanden
Alert
M 130
bladkorven
Afgedaan
M 131
blijversleningen
Afgedaan
T 132
wonen in recreatieverblijven
Alert
BO 145
eenzaamheid jongeren
Afgedaan
T 42
Procesvoorstel besteding duurzaamheidsmaatregelen
Afgedaan
RC 46
Onderzoek RKC kaderstellende rol raad Heeze-Leende
BO 85
Kadernota 2022
Afgedaan
BO 95
Ontwerp programmabegroting 2022 GRSA2
Afgedaan
BO 115
Participatiebeleid omgevingsvisie
Alert

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

nog te bepalen

02-11-2020 t/m 01-07-2021

nog te bepalen

02-11-2020 t/m 01-07-2021 (Afgedaan)

nog te bepalen

02-11-2020 t/m 01-07-2021 (Afgedaan)

Informatieavond

05-01-2021 t/m 01-07-2021

Informatieavond

01-07-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

29-06-2020 t/m 05-07-2021 (Afgedaan)

nog te bepalen

01-09-2020 t/m 05-07-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

21-06-2021 t/m 18-10-2021

Raadsvergadering

05-07-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

28-04-2021 t/m 05-07-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

05-07-2021