Inloggen

Resultaten

T 199
planning fietspad Sandermannen
Alert
SV 191
vragen Groen Links de Zegge
Alert
T 142
omgevingsvisie & gebiedsdekkend plan
Afgedaan
T 200
Omgevingsvisie
Afgedaan
SV 205
AbHL schriftelijke vragen AbHL inzake onkruidbestrijding
Afgedaan
BO 141
stip op de horizon
Attentie Afgedaan
BO 146
Jongerenwerk als bespreekthema op heisessie gemeenteraad
Afgedaan
M 188
M21, Motie VVD 6-7-2021 Organisatieontwikkeling
Attentie Afgedaan
RC 46
Onderzoek RKC kaderstellende rol raad Heeze-Leende
Afgedaan
BO 133
Verordening leerlingenvervoer
Afgedaan

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Informatieavond

06-09-2021 (Afgedaan)

Mededeling portefeuillehouder

06-09-2021 (Afgedaan)

Beantwoording schriftelijke vraag RVO

04-08-2021 t/m 08-09-2021 (Afgedaan)

nog te bepalen

17-09-2021 (Afgedaan)

Informatieavond

17-09-2021 (Afgedaan)

nog te bepalen

17-09-2021

Raadsvergadering

21-06-2021 t/m 27-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

11-01-2021 t/m 27-09-2021 (Afgedaan)