Inloggen

Resultaten

T 71
evaluatie floormanager/kwartiermaker, na 1 jaar
Alert
M 144
motie hoogspanningskabels
Alert
BO 267
Programmabegroting 2023
Afgedaan
BO 268
Belastingverordeningen 2023
Afgedaan
BO 263
Ontwikkelingen sociaal domein
Afgedaan
SV 301
vragen nav enquete klimaatraadpleging
Afgedaan
SV 305
Vragen D66 Groen Ontwikkelfonds Brabant
Attentie Afgedaan
BO 255
Variantenonderzoek Randweg - Poortmannen
Afgedaan
BO 108
Trajectkeuze Centrale As
Afgedaan
M 185
Motie VVD 6-7-2021 ruimte voor ruimtebeleid
Alert

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadsvergadering

07-11-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

07-11-2022 (Afgedaan)

Informatieavond

08-11-2022 (Afgedaan)

Beantwoording schriftelijke vraag RVO

16-10-2022 t/m 15-11-2022 (Afgedaan)

Beantwoording schriftelijke vraag RVO

24-10-2022 t/m 22-11-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

01-12-2022 (Afgedaan)

Informatieavond

01-12-2022 (Afgedaan)

nog te bepalen

01-12-2022