Inloggen

Toezeggingen

T 199
planning fietspad Sandermannen
Alert
T 142
omgevingsvisie & gebiedsdekkend plan
Afgedaan
T 200
Omgevingsvisie
Afgedaan
T 170
reconstructieplannen Valkenwaardseweg
Attentie Afgedaan
T 143
raadswerkgroep gebiedsdekkend omgevingsplan
Attentie Afgedaan
T 167
raadsvoorstellen en bedragen aanbestedingen
Afgedaan
T 197
uitslag klanttevredenheidsonderzoek WMO
T 22
overleg woordvoerders gemeentelijke samenwerking A2
T 139
raadsinformatiebijeenkomst MRE
Attentie
T 176
Ruimte voor Ruimte

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Informatieavond

06-09-2021 (Afgedaan)

Mededeling portefeuillehouder

06-09-2021 (Afgedaan)

Mededeling portefeuillehouder

31-05-2021 t/m 27-09-2021

Presidium

01-10-2021

nog te bepalen

31-05-2021 t/m 01-10-2021 (Afgedaan)

Informatieavond

25-10-2021

nog te bepalen

01-11-2021

Informatieavond

01-02-2021 t/m 01-11-2021

nog te bepalen

15-11-2021