Inloggen

Bestuurlijke Onderwerpen

BO 93
Controleprotocol 2021
BO 96
Aanpassing APV
BO 106
Vaststellen bestemmingsplan Valkenwaardseweg
BO 165
Wijziging gemeenschappelijke regeling Blink en begroting 2022 Blink
BO 193
Masterplan Lambrek
BO 148
Vaststelling Regionale Energiestrategie 1.0
BO 119
Stedenbouwkundige keuze variantenstudie gemeentehuisplein en -tuin
BO 51
variantenstudie gemeentehuisplein en -tuin
BO 206
Regiovisie Beschermd Wonen 2022 en verder
BO 48
huisvesting Berkenschutse

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Raadsvergadering

09-11-2021 t/m 13-12-2021

Raadsvergadering

13-12-2021

Raadsvergadering

13-12-2021

Raadsvergadering

03-06-2021 t/m 13-12-2021

Raadsvergadering

12-07-2021 t/m 13-12-2021

Raadsvergadering

19-03-2021 t/m 13-12-2021

Raadsvergadering

13-12-2021

Informatieavond

31-08-2020 t/m 13-12-2021

Raadsvergadering

13-12-2021

nog te bepalen

31-12-2021