Inloggen

Bestuurlijke Onderwerpen

BO 215
Bestemmingsplan Kerkstraat 1, Leende
BO 234
Voorstel begrotingswijziging GR GGD Zuidoost Brabant
BO 236
wijzigingsvoorstellen rtg - raadsvergadering
BO 237
wijzigingsvoorstellen raadswerkgroepen
BO 239
Rapportage Sociaal Domein 2021
Nieuw
BO 240
Regiovisie jeugdhulp
Nieuw
BO 241
Actualiseren en digitaliseren wegenlegger
Nieuw
BO 242
Ontwikkelingen Sociaal Domein
Nieuw
BO 243
Vaststellen omgevingsvisie
Nieuw
BO 244
zienswijze conceptbegroting GGD 2023
Nieuw

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Raadsvergadering

13-10-2021 t/m 07-03-2022

Raadsvergadering

06-12-2021 t/m 07-03-2022

nog te bepalen

08-12-2021 t/m 01-04-2022

nog te bepalen

08-12-2021 t/m 01-04-2022

Raadsinformatiebrief

01-04-2022

Raadsvergadering

11-04-2022

Raadsvergadering

11-04-2022

Raadsinformatiebrief

01-05-2022

Raadsvergadering

09-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022