Inloggen

Bestuurlijke Onderwerpen

BO 114
Ontwerp Omgevingsvisie vaststellen
BO 115
Participatiebeleid omgevingsvisie
BO 264
Reconstructie en vervangen riool Ginderover en Somerenseweg
BO 265
Evalueren beheer- en beleidsplan 2018-2022
BO 270
Beleidsplan bruggen en wegen
BO 272
Controleprotocol 2023
BO 271
Voorbereiden en uitvoeren optimalisatie rotonde Geldropseweg
Attentie Afgedaan
BO 273
Voorbereiden reconstructie Leenderweg
BO 118
Het voorbereiden en uitvoeren optimalisatie rotonde Geldropseweg.
Attentie Afgedaan
BO 99
Vaststellen bestemmingsplan Ginderover 58
Afgedaan

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

13-12-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

31-12-2022 (Afgedaan)