Inloggen

Bestuurlijke Onderwerpen

BO 268
Belastingverordeningen 2023
BO 269
Legesverordeningen 2023
BO 263
Ontwikkelingen sociaal domein
BO 255
Variantenonderzoek Randweg - Poortmannen
Afgedaan
BO 108
Trajectkeuze Centrale As
BO 119
Stedenbouwkundige keuze variantenstudie gemeentehuisplein en -tuin
BO 253
Beleidsplan schuldhulpverlening
BO 295
Bestemmingsplan Langstraat 15a/17/17a
BO 296
Stedelijk Water
BO 110
Verordening adviescommissie kwaliteit leefomgeving

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Raadsvergadering

07-11-2022

Raadsvergadering

07-11-2022

Informatieavond

08-11-2022

Raadsvergadering

01-12-2022 (Afgedaan)

Informatieavond

01-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022

Raadsvergadering

14-06-2022 t/m 12-12-2022

Raadsvergadering

20-06-2022 t/m 12-12-2022

Raadsvergadering

12-12-2022