Inloggen

Bestuurlijke Onderwerpen

BO 204
Vaststellen MJOP (meerjaren onderhoudsplan)
BO 79
Beleidsplan openbare verlichting
Attentie
BO 93
Controleprotocol 2021
BO 96
Aanpassing APV
Attentie
BO 216
Wensen en bedenkingen Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
BO 227
Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis Heeze-Leende
BO 119
Stedenbouwkundige keuze variantenstudie gemeentehuisplein en -tuin
BO 51
variantenstudie gemeentehuisplein en -tuin
BO 206
Regiovisie Beschermd Wonen 2022 en verder
BO 116
Besluit bouw politiepost Leende
Attentie

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Raadsvergadering

30-07-2021 t/m 24-01-2022

Raadsvergadering

03-05-2021 t/m 14-02-2022

Raadsvergadering

09-11-2021 t/m 14-02-2022

Raadsvergadering

14-02-2022

Raadsvergadering

20-10-2021 t/m 14-02-2022

Raadsvergadering

08-11-2021 t/m 14-02-2022

Raadsvergadering

15-02-2022

Informatieavond

31-08-2020 t/m 15-02-2022

Raadsvergadering

01-03-2022

Raadsvergadering

07-03-2022