Inloggen

Bestuurlijke Onderwerpen

BO 87
Programmabegroting 2022
BO 79
Beleidsplan openbare verlichting
BO 97
Vaststellen bestemmingsplan De Zegge 25
Afgedaan
BO 99
Vaststellen bestemmingsplan Ginderover 58
BO 110
Verordening adviescommissie kwaliteit leefomgeving
BO 111
Herontwikkeling VIC
BO 112
Mobiliteitsplan
BO 114
Ontwerp Omgevingsvisie vaststellen
BO 118
Het voorbereiden en uitvoeren optimalisatie rotonde Geldropseweg.
BO 121
Actualisatie wegenlegger.

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Informatieavond

11-10-2021

Raadsvergadering

08-11-2021

Raadsvergadering

03-05-2021 t/m 18-10-2021

Raadsvergadering

18-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

18-10-2021

Raadsvergadering

18-10-2021

Raadsvergadering

18-10-2021

Raadsvergadering

18-10-2021

Raadsvergadering

18-10-2021

Raadsvergadering

18-10-2021

Raadsvergadering

18-10-2021