Inloggen

Bestuurlijke Onderwerpen

BO 141
stip op de horizon
Attentie Afgedaan
BO 146
Jongerenwerk als bespreekthema op heisessie gemeenteraad
Afgedaan
BO 133
Verordening leerlingenvervoer
Afgedaan
BO 156
Wijziging gemeenschappelijke regeling MRE
Afgedaan
BO 171
beleidskader RMC 2021-2024
Attentie Afgedaan
BO 203
Verlenging huidig GVRP (rioleringsplan)
Afgedaan
BO 204
Vaststellen MJOP (meerjaren onderhoudsplan)
Alert
BO 207
Budget startersleningen SVn
Afgedaan
BO 87
Programmabegroting 2022
BO 172
Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling VRBZO

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

nog te bepalen

17-09-2021 (Afgedaan)

Informatieavond

17-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

11-01-2021 t/m 27-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

06-05-2021 t/m 27-09-2021 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

23-06-2021 t/m 27-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

30-07-2021 t/m 27-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

30-07-2021 t/m 27-09-2021

Raadsvergadering

27-09-2021 (Afgedaan)

Informatieavond

11-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

08-11-2021

Raadsvergadering

24-06-2021 t/m 18-10-2021